Boomverzorging

 

U wilt graag ieder seizoen een tuin die bloeit. Om dit te realiseren, is het van groot belang om op de juiste wijzen de bomen en grote struiken te snoeien. Voor een snoeien van bomen houden wij een aantal grondregels in de hand. De eerste is hoe krachtiger de boom wordt gesnoeid, hoe krachtiger de volgende bloei zal zijn. Door het bieden van licht en lucht in de takken door snoei wordt de gezondheid van de boom vergroot wat de groei bevordert. Het is tevens belangrijk om dood en ziek hout uit te boom te verwijderen. 

 

Om de tuinrichting te behouden, is het van belang dat de krachten van de natuur in de planten wordt geleidt. Door te snoeien kan de boom weer groeien in de vorm en grootte die u wenst. Het is helaas niet altijd mogelijk om een boom te behouden in verband met ziekte, gevaar voor de omgeving of overlast. In dit geval zal de boom moeten worden verwijderd. Hieronder staat duidelijk beschreven hoe wij met zo'n situatie omgaan. Deze situaties kunnen vaak voorkomen worden door de boom op de juiste momenten te snoeien zodat de vorm beperkt blijft. Dit heeft als voordeel dat de gezondheid en kracht behouden blijft maar wel in een vorm waarin de boom goed kan doorgroeien.

Snoeien aan een kleine boom met scherpe snoeischaar.

Snoeien

Snoeien doet groeien! Er zijn verschillende redenen waarom het belangrijk is om te snoeien. Per plantensoort kan de reden verschillen, de ene plant gaat anders woekeren en andere planten bloeien uitbundiger als je ze snoeit.  Er moet voldoende licht en lucht in de plant komen zodat de boom goed en gezond kan groeien.

Gebruik van kettingzaag bij het kappen van een boom

Kappen

Soms is de enige oplossing om een boom weg te halen. Als de boom in de weg staat, ziek is, overlast veroorzaakt of een gevaar voor de omgeving is moet deze gekapt worden. Het is van belang dat dit veilig en verantwoord gedaan wordt. Als het mogelijk is laten wij de boom in één keer omvallen. De andere mogelijkheid is om met klimgereedschap de boom in gedeeltes te verwijderen.

Een appelboom die gesnoeid moet worden voor betere groei.

Fruitbomen

Fruitbomen snoei je uiterlijk voor eind februari. Een latere terugsnoei kan tot bloeden (sapverlies) leiden. Een aantal belangrijke regels bij het snoeien van fruitbomen.  De fruitbomen moeten de eerste jaren goed in vorm worden gesnoeid, pas na enkele jaren krijgen de bomen vruchthout. Horizontale takken geven het meeste vrucht. In verschillende tuinen houden wij al enkele jaren de fruitbomen aan en snoeien wij gericht zodat de boom zoveel mogelijk vrucht draagt. Benieuwd naar onze werkwijze?